TILL FÖRSÄLJNING:


UTÖKAT BYGDEBIDRAG

Utökat tillfälligt bygdebidrag till förenings/bygdegårdar

Bidraget föreslås gälla t.o.m. 31/12 2025 och riktas till föreningsgårdar/bygdegårdar i kommunen som ägs av förening med organisationsnummer.

Bidrag till energiförbättrande åtgärder så som luftvärmepump, fönsterbyten, energieffektivare element, lösull på vinden m.m. Tilläggsisolering i väggar ingår endast isoleringsmaterial och vindpapp.

Ersättning delas ut med 80% av kostnad som inte finansierats med andra bidrag.

Bidraget får även användas som medfinansiering i ansökan om EU bidrag eller liknande.

Max 100 000 kr / förening och år kan erhållas

Projektbeskrivning, kostnadsberäkning samt protokoll på beslut lämnas till Allmänningen innan byggstart.

Styrelsen förbehåller sig rätten att pröva varje enskilt fall.