TILL FÖRSÄLJNING:

Tomter

Fritidstomter vid Skellefteälven
Tre tomter i det populära området Sandselet säljs genom anbud. Pris 90 000 eller högsta bud. Köparen betalar avstyckningskostnaden.

Bud oss till handa senast den 5 Juli 2018.