TILL FÖRSÄLJNING:


AKTUELLT


Vårstämman skjuts fram och hålls tidigast i slutet av juni månad pga smittorisken.

Den kan ev. flyttas fram till hösten om läget inte har förbättrats.


Protokoll höststämma 2019