TILL FÖRSÄLJNING:


UTBILDNINGAR
Planerat till hösten 2016
Kvällskurs med inriktning på gödsling och kvällsexkursion på inhägnade provytor i Rönnliden.

Vi återkommer med tider.