TILL FÖRSÄLJNING:


UTDELNING - JORDBRUKET
Förutsättning för erhållande av bidrag:

Kvitterade inköpsnotor för under året inköpta bidragsberättigade varor inlämnas till Allmänningsförvaltningen för registrering.

Bidrag utgår med 70 % av inköpssumman exkl. moms av verifierade kostnader för inköp av:

a) fodervaror

b) konstgödsel

c) seminbidrag

d) avbytartjänst

Utdelning ges för att stimulera produktion av jordbruksprodukter på gården.

Utdelning ges till bland annat konstgödsel, kraftfoder, mineraler och saltstenar. För att inköpen skall vara berättigade till utdelning är kravet att produkterna är ämnade för produktion av t.ex. hö, spannmål, kött, ägg, potatis mm. på gården. Produktionen kan vara ämnad för av salu eller för självhushåll. Utdelning ges inte till produkter ämnade direkt till sällskapsdjur, hund eller häst. Ej heller till ren. Hästen inbringar visserligen ett slaktvärde, men detta är knappast syftet med hästhållning.