TILL FÖRSÄLJNING:


UTDELNING - JORDBRUKET
Utdelning till jordbruket togs bort på vårstämman 2017.

På höststämman beslutades att styrelsen skall se över utdelningen och komma med ett förslag på vårstämman 2018.