TILL FÖRSÄLJNING:


UTDELNING - JORDBRUKET
1500 kr/ brukad ha. I stödet ingår alla insatser som görs på marken förutom dikning. Utdelningen gäller ej areal som endast betesputsas. Brukad areal skall styrkas med EU:s SAM-blankett. De som inte söker EU stöd skall styrka sin besättning med registrering hos Jordbruksverket. Ett Får motsvarar då 0,2 ha och ett Nöt 0,5 ha. Ansökan för utdelning görs en gång /år, övriga kreatur och fjäderfän anses inte uppfylla kraven för arealutdelning.