Stämma

Stämmoordförande
Christer Lundberg

Vice stämmoordförande
Per-Erik Karlsson

Reglementets §16-23 behandlar vad som gäller för Allmännings stämman