TILL FÖRSÄLJNING:

STYRELSE
Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden utom på sommaren

Se sammanträdesdagarna under Aktuellt!

Styrelseledamöter, ordinarie
Mandatperiod
Styrelsesuppleanter
Mandatperiod
Britt-Marie Lindgren
2016-2019
Tomas Åström
2018-2021
Disa Lundberg
2016-2019
Magnus Eklund
2018-2021
Anders Lundmark
2016-2019
 
 
       
Jim Edström
2018-2021
 
 
Roland Jansson
2018-2021
 
 
       
Revisorer, ordinarie
Mandatperiod
Revisorssuppleanter
Mandatperiod
Anna Gustavsson
2019
Elin Lindström
2019
Mats Holmqvist
2019
Elin Lundström
2019
Fredrik Lundgren
2019
Micael Engström
2019
       
Stämmoordförande
Mandatperiod
Vice stämmoordförande
Mandatperiod
Christer Lundberg
2019
Per-Erik Karlsson
2019
       
Valberedning, ordinarie
Mandatperiod
Suppleanter
Mandatperiod
Rolf Sandström (sammankallande)
2019
Katrin Karlsson
2019
Rikard Rödlund
2019
 
 
Nils Eklund
2019