TILL FÖRSÄLJNING:

STYRELSE
Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden utom på sommaren

Se sammanträdesdagarna under Aktuellt!

Styrelseledamöter, ordinarie
Mandatperiod
Styrelsesuppleanter
Mandatperiod
Magnus Eklund
2020-2023
Leif Björk
2020-2023
Britt-Marie Lindgren
2020-2023
Tomas Åström
2020-2023
Anders Lundmark
2020-2023
 
 
       
Rolf Sandström
2022-2025
 
 
Roland Jansson
2022-2025
 
 
       
Revisorer, ordinarie
Mandatperiod
Revisorssuppleanter
Mandatperiod
Anna Gustavsson
2023
Elin Lindström
2023
Mats Holmqvist
2023
Elin Lundström
2023
Fredrik Lundgren
2023
Micael Engström
2023
       
Stämmoordförande
Mandatperiod
Vice stämmoordförande
Mandatperiod
Christer Lundberg
2023
Per-Erik Karlsson
2023
       
Valberedning, ordinarie
Mandatperiod
Suppleanter
Mandatperiod
Johan Granström (sammankallande)
2023
Katrin Karlsson
2023
Robert Lind
2023
 
 
Nils Eklund
2023