TILL FÖRSÄLJNING:

STYRELSE
Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden utom på sommaren

Se sammanträdesdagarna under Aktuellt!

Styrelseledamöter, ordinarie
Mandatperiod
Styrelsesuppleanter
Mandatperiod
Britt-Marie Lindgren
2016-2019
Tomas Åström
2014-2017
Disa Lundberg
2016-2019
Mats Lundberg
2014-2017
Anders Lundmark
2016-2019
 
 
       
Jim Edström
2014-2017
 
 
Roland Jansson
2014-2017
 
 
       
Revisorer, ordinarie
Mandatperiod
Revisorssuppleanter
Mandatperiod
Anna Gustavsson
2016
Jerry Javåsen
2016
Mats Holmqvist
2016
Sara Eklund
2016
Fredrik Lundgren
2016
Micael Engström
2016
       
Stämmoordförande
Mandatperiod
Vice stämmoordförande
Mandatperiod
Björn Lundberg
2016
Kenneth Eklund
2016
       
Valberedning, ordinarie
Mandatperiod
Suppleanter
Mandatperiod
Rolf Sandström (sammankallande)
2016
Katrin Karlsson
2016
Rikard Rödlund
2016
 
 
Nils Eklund
2016