TILL FÖRSÄLJNING:

STYRELSE
Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden utom på sommaren

Se sammanträdesdagarna under Aktuellt!

Styrelseledamöter, ordinarie
Mandatperiod
Styrelsesuppleanter
Mandatperiod
Britt-Marie Lindgren
2020-2023
Tomas Åström
2018-2021
Magnus Eklund
2020-2023
Leif Björk
2018-2021
Anders Lundmark
2020-2023
 
 
       
Jim Edström
2018-2021
 
 
Roland Jansson
2018-2021
 
 
       
Revisorer, ordinarie
Mandatperiod
Revisorssuppleanter
Mandatperiod
Anna Gustavsson
2021
Elin Lindström
2021
Mats Holmqvist
2021
Elin Lundström
2021
Fredrik Lundgren
2021
Micael Engström
2021
       
Stämmoordförande
Mandatperiod
Vice stämmoordförande
Mandatperiod
Christer Lundberg
2021
Per-Erik Karlsson
2021
       
Valberedning, ordinarie
Mandatperiod
Suppleanter
Mandatperiod
Johan Granström (sammankallande)
2021
Katrin Karlsson
2021
Robert Lind
2021
 
 
Nils Eklund
2021