TILL FÖRSÄLJNING:

STÄMMA
Stämmoordförande
Christer Lundberg

Vice stämmoordförande
Krister Iseby

Reglementets §16-23 behandlar vad som gäller för Allmännings stämman